Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
 • projekty,
 • montaż,
 • lokalizację uszkodzeń.
 • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
 • faks: 22 851 64 34
 • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Kompletny system do ochrony rur przed zamarzaniem zawierający elektryczny stałooporowy przewód grzewczy SRC1UV 17 W/m, taśmę samoprzylepną z aluminium, sterownik z zewnętrznym czujnikiem temperatury.

 • System posiada następujące zalety:
 • Nastawy na termostacie łatwe do regulacji
 • Precyzyjny termostat z regulowanym ustawieniem różnicowym; zapobiega stratom energii
 • Trwały przewód SRC1UV 17W/m
 • Przewód grzejny nie zużywa energii , kiedy temperatura przekracza temperaturę zadaną
 • Może być zainstalowany razem z izolacją termiczna rury , co oznacza większa oszczędność energii
 • Relatywnie niewielki koszt inwestycji pozwala uniknąć dużych kłopotów
 • Przeznaczony do rur wypełnionych wodą Ø 15 do Ø 250 mm

Ludzie często myślą, że izolacja termiczna rur wystarcza do ich ochrony przed zamarzaniem. Izolacja spowolni proces zamarzania rury najwyżej o parę godzin, szczególnie w przypadku małych przewodów rurowych o średnicy np.15 mm. Strata energii w rurze spowodowana niską temperaturą otoczenia, tak zwana strata ciepła musi być skompensowana przez przewody grzewcze. W ten sposób straty ciepła są ponownie dodane. W tabeli 1 wymienione są straty energii na metr bieżący rury w określonych temperaturach i przy użyciu izolacji termicznej o grubości 13 i 20mm. Zestaw Przeciwzamrożeniowy SRC składa się z elektrycznego przewodu grzewczego typu SRC1UV 17 W/m w 19 kolejno rosnących długościach z fabrycznie zmontowanym przewodem zasilającym, oddzielnego zewnętrznego czujnika temperatury do mocowania w najzimniejszym punkcie rury do wody oraz jednostkę sterującą ETI-1551 dla zakresu przełączania temperatur od –10oC do +50oC oraz regulowanym ustawianiem różnicowym. Przewód grzewczy jest montowany wzdłuż dolnej powierzchni rury przy użyciu taśmy PP do zastosowań elektrycznych. Przewód grzewczy wzdłuż całej długości należy obkleić taśmą aluminiową, która zapewnia lepszy rozpływ ciepła i uniemożliwia zagłębienie kabla w izolację termiczną. Czujnik temperatury powinien być umieszczony na górnej powierzchni rury. Przewód zasilający kabla grzewczego oraz przewód czujnika podłącza się do termostatu. Termostat będzie włączał ogrzewanie, kiedy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej, zwykle 3 – 4oC dla rur z wodą. Napięcie zasilania wynosi 230 V. W wypadku, jeśli wymagane jest zapotrzebowanie mocy na metr bieżący rury większe niż wydajność kabla na metr (17 W/m), w celu kompensacji tego zjawiska, kabel może zostać owinięty spiralnie wokół rury. Aby określić właściwą długość kabla, należy używać następującej metody: Pomnóż stratę ciepła rury na metr bieżący przez całkowitą długość rury w metrach. Otrzymasz wynik określający całkowitą stratę ciepła. Wyszukaj w tabeli odpowiedni kabel (od dołu do góry) Przykład: Długość rury wynosi 25 m, średnica rury wynosi 114 mm; grubość izolacji 13 mm, temperatura otoczenia -20oC. W tabeli strat ciepła 21,2W/m 21,2 x 25m + 530W = całkowita strata ciepła Z asortymentu kabli grzewczych wybieramy Zestaw 35 o mocy 590W i długości 34,5m. Najprostszą metodą zamontowania kabla jest przymocowanie jego końca do końca rury. Następnie należy równomiernie owinąć przewód wokół rury zaczynając od środka przewodu. Upewnij się, czy przewody grzejne nie stykają lub nie krzyżują się ze sobą, spowoduje to bowiem uszkodzenie wywołane przegrzaniem. Z powodu zjawiska emisji ciepła, zalecamy nawijanie spiralne wyłącznie na rurach miedzianych lub stalowych. Nie należy nawijać spiralnie przewodów grzewczych na rurach plastykowych.