Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
 • projekty,
 • montaż,
 • lokalizację uszkodzeń.
 • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
 • faks: 22 851 64 34
 • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Od 2012 r. firma AUTOMATYKA zajmuje się dystrybucją, montażem oraz serwisem instlacji odnawialnych źródeł energii – fotowoltaicznych oraz wiatrowych, a także oświetlenia korzystającego z energii odnawialnej. Jesteśmy Autoryzowanym Punktem Sprzedaży i Serwisu firmy FreeVolt oferującej gotowe elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, falowniki do instalacji OZE, gotowe lampy LED wykorzystujące energię odnawialną, jak również elementy montażowe do tego typu instalacji.

Nasza firma osiągnęła największą sprzedaż

spośród wszystkich Autoryzowanych Punktów Sprzedaży

firmy FreeVolt w III kwartale 2012 r.

Zakres prac obejmuje

 • Projektowanie: odpowiednie rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych (maksymalizujących produkcję energii przy niskich kosztach inwestycji), opracowanie optymalnej struktury elektrycznej, dopasowanie do indywidualnych warunków inwestycji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Do projektów dołączmy zawsze:

 • zestawienie materiałów
 • kosztorys
 • analiza indywidualnych warunków inwestycji
 • prognozowany zwrot inwestycji
 • dokumentację wykonawczą
 • Sprzedaż i dostawa materiałów ( moduły fotowoltaiczne, falowniki, turbiny wiatrowe HAWT (pozioma oś obrotu) ,połączenia kablowe, elementy montażowe, generatory, lampy LED )
 • montaż
 • rozruch
 • serwis gwarancyjny ( lokalizacje uszkodzeń i naprawy kabli grzewczych )

Korzyści z inwestycji w instalację OZE

 • jednorazowy koszt instalacji – zwrot kosztu po ok. 8 latach, następnie instalacja generuje wyłącznie zyski
 • produkcja darmowej energii elektrycznej i oszczędności z tym związane
 • możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do zakładu energetycznego
 • ograniczenie emisji dwutlenku węgla
 • długi okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (ok. 25 lat bezawaryjnej pracy)

Szczególnie proponowane rozwiązania

 • realizacja oświetlenia ulic przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci lamp LED-owych korzystających z enegii odnawialnej
 • umieszczenie instalacji fotowoltaicznych na dużych powierzchniach dachowych np. hale fabryczne, dachy budynków publicznych, bloków mieszkalnych
 • mikroinstalacje prosumenckie (przydomowe, do 40 kWp)