Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
  • projekty,
  • montaż,
  • lokalizację uszkodzeń.
  • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
  • faks: 22 851 64 34
  • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 
Wybór odpowiedniej konfiguracji systemu przeciwoblodzeniowego zależy przede wszystkim od warunków atmosferycznych i wymagań stawianych przed daną instalacją grzewczą.

Firma AUTOMATYKA oferuje szeroki asortyment kabli grzejnych typu SRC18,30 DIS 15,30 przeznaczonych do usuwania śniegu i lodu z dachów i rynien. 

Systemy AUTOMATYKI sterowane są przez termostaty ETO2, ETR2, AR0, RT821, które umożliwiają włączanie i wyłączanie zasilania w optymalnie dobranych momentach.

 

Instalacja w rynnach i rurach spustowych
 

Kabel należy układać wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak by osiągnąć wymaganą moc cieplną. W większości przypadków wystarczające są dwa odcinki kabla.

Rynny i rury spustowe mogą być ogrzewane przez jeden zestaw grzejny lub, w szczególnych przypadkach, przez dwa oddzielne zestawy grzejne. Utrzymanie odpowiedniego odstępu C-C pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla w rynnach osiąga się za pomocą uchwytów do rynien, które umożliwiają również zamocowanie kabla. W pionowych rurach spustowych zawiesza się łańcuch metalowy, do którego przyczepione są uchwyty do rur spustowych.

Jeżeli długość kabla wprowadzonego do rury spustowej nie przekracza 50cm, stosowanie łańcucha nie jest konieczne.

 

Instalacja w rynnach wewnętrznych na dachach wielospadowych
 

Instalacje tego typu wykonuje się na ogół w większych budynkach. Kabel grzejny prowadzi się wzdłuż rynny w obu kierunkach, tak by osiągnąć wymaganą moc cieplną na 1m2 powierzchni. Ze względu na ich szerokość w rynnach tego typu zaleca się stosować szyny montażowe zgodne z normą DIN i umożliwiające zamocowanie kabla oraz specjalne taśmy instalacyjne do mocowania kabli w rurach spustowych.

Często spotyka się sytuację, że od rynny wewnętrznej odchodzi kilka rur spustowych. Jeżeli do rury spustowej będzie wprowadzony jedynie krótki odcinek kabla, zaleca się stosować uchwyty do rur spustowych zapobiegające krzyżowaniu się żył. Jeżeli kabel grzejny ma przechodzić przez całą długość rury spustowej, konieczne jest użycie łańcucha podtrzymującego. Hak lub poprzeczka nie może leżeć na kablach grzejnych znajdujących się w rynnie.

Instalacja dachowa
 

Kable należy układać w postaci pętli przebiegających w dół i w górę i obejmujących pas o szerokości około 50cm licząc od krawędzi dachu – instalowanie kabli w poprzek powierzchni dachu jest niedopuszczalne.

Ponieważ instalacja dachowa jest narażona na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, kable muszą być zamocowane w sposób trwały i zapewniający utrzymanie właściwych odstępów pomiędzy żyłami grzejnymi. Do mocowania zaleca się używać uchwytów mocujących do rynien.

Dachowa instalacja grzewcza współpracuje często ze specjalnym progiem, który zapobiega zsuwaniu się płatów śniegu. Próg taki zakłada się na ogół w odległości 50cm od krawędzi dachu na wysokości górnych krańców kabli grzejnych – patrz rysunek.