Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
  • projekty,
  • montaż,
  • lokalizację uszkodzeń.
  • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
  • faks: 22 851 64 34
  • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Rury i rurociągi zagrożone zamarzaniem mogą być chronione przewodami grzejnymi, które skutecznie pozwolą uniknąć uszkodzeń i problemów związanych z ich pękaniem.Zakres oferty jest tak szeroki, że bez trudu można wybrać rozwiązanie dla każdego typu rurociągu.

Dla instalacji wewnątrz rurek plastikowych, moc maksymalna wynosi 10W/m. W większych rurociągach można użyć zarówno przewodów samoregulujących większej mocy, jak i kilku przewodów o niższej mocy jednocześnie.
W rurociągach metalowych moc zainstalowana może być wyższa, co pozwala stosować przewody samoregulujące Optiheat 15/30 lub przewody oporowe typu SRC.

Do instalacji wewnątrz rurociągu można użyć zarówno przewodu samoregulującego Optiheat, jak i gotowych zestawów samoregulujących Plug ‘n Heat, wyposażonych we wtyczkę. Przewody Optiheat 9 oraz Plug ‘n Heat mają powłokę z fluoropolimeru i mogą być stosowane w rurociągach z wodą pitną. Do wprowadzania przewodów do rurociągu służy element uszczelniający typu EFPLV1.

Do ochrony przed zamarzaniem urządzeń montowanych na rurociągach, np. mierników, można również użyć przewodów samoregulujących Optiheat w sposób pokazany na rysunku. Równie łatwe jest wykonanie instalacji ochronnej przy użyciu gotowego zestawu Plug ‘n Heat.

 

Do zamocowania przewodu do powierzchni rurociągu służy taśma LT20, o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę.

Przy jej pomocy przytwierdza się przewód do rurociągu, przyklejając go co 30cm, tak, by płasko przylegał do powierzchni. Dla równego rozkładu temperatury na rurze, można przewód zamocować taśmą aluminiową ALU50. Siatka galwanizowana SV10 również może służyć jako element mocujący. Przewód nie powinien być montowany do dna rury, ale lekko z boku (rysunek).