Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
  • projekty,
  • montaż,
  • lokalizację uszkodzeń.
  • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
  • faks: 22 851 64 34
  • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Wybór elementów systemu

 

Wybór odpowiedniego kabla, termostatu i czujników zależy od typu, rozmiaru i sposobu wykonania konstrukcji dachowej oraz od wymagań stawianych przed daną instalacją grzewczą. W zależności od rodzaju instalacji i użytego termostatu w instalacjach dachowych i rynnowych stosowane są zewnętrzne czujniki temperatury i wilgotności.

Termostat AR0 z zewnętrznym czujnikiem temperatury przeznaczony jest do instalacji dachowych i rynnowych o mniejszej mocy. Instalacje o większej mocy mogą być sterowane przez termostat ETO2 z zewnętrznymi czujnikami temperatury oraz z czujnikiem wilgotności.

Podane niżej przykłady obliczeniowe mają na celu ułatwienie doboru elementów systemu grzewczego

 

Przykład obliczeniowy – instalacja w rynnach skrajnych

 

Instalacja grzewcza będzie o całkowitej długości 11,5m połączonej z rurą spustową o długości 2,5m. Długość dwóch odcinków kabla grzejnego wynosi: 2 x (11,5 + 2,5) = 28m Wybieramy dwa odcinki kabla SRC18W/m o długości 29m i mocy 500W. Po ułożeniu w rynnie i rurze spustowej moc cieplna w instalacji wyniesie 36W/m.

   

Termostat ETO2 oraz czujnik


Do sterowania przykładową instalacją odpowiedni jest termostat typu AR0 z zewnętrznym czujnikiem temperatury.

W celu utrzymania kabli we właściwym położeniu należy użyć uchwytów montażowych. Kabel w rurze spustowej musi być podtrzymywany przez dodatkowy łańcuch.

 

Przykład obliczeniowy – instalacja w rynnie wewnętrznej

 

Instalacja grzewcza będzie ułożona w rynnie wewnętrznej o wymiarach 10m x 30cm połączonej z rurą spustową o długości 3m.

Wybieramy kabel i zakładamy, że moc instalacji będzie wynosić 300W/m2.

Powierzchnia ogrzewana wynosi:

10m x 0,3m =3 m2

Moc zainstalowana w rynnie wynosi: 300W/m2 x 3 m2 = 900W

Ogrzewana jest także rura spustowa, w której długość kabla wynosi:

2 x 3m = 6m

Całkowita moc instalacji grzejnej jest zatem równa:

900W + 324W = 1224W

W wykazie kabli znajdujemy gotowy kabel o długości 85m i mocy 1460W, który spełnia wymagania przykładowej instalacji.

Instalacja tego typu powinna być wyposażona w czujnik wilgotności, co narzuca zastosowanie termostatu ETO2, do którego mogą być dołączone zestawy czujników obsługujące instalację dachową i instalację w rynnie.

 

Przykład obliczeniowy – instalacja na dachu

 

Instalacja będzie układana na dachu typu zimnego. Przyjęto moc w rynnach 55W/m i moc na powierzchni dachu 300W/m2. Dach ma 8m długości, a kabel zostanie ułożony w pętlach obejmujących pas o szerokości 50cm licząc od krawędzi dachu.

Ogrzewana powierzchnia wynosi:

8m x 0,5m = 4m2.

Przy zastosowaniu kabla SRC18 długość kabla wyniesie:

300W/m2 / 17W/m = 17m kabla / m2 powierzchni

17m / m2 x 4m2 = 68m

Całkowita moc instalacji jest zatem równa:

68m x 17W/m = 1156W

Żądaną moc może dostarczyć kabel SRC18 o długości 70m i mocy nominalnej 1190W. Instalacja grzewcza powinna być sterowana przez termostat z zewnętrznym czujnikiem temperatury. W przypadku instalacji o większej mocy zalecany jest termostat ETO2.

Odległość C-C pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla wynosi: C-C = (4 m2 x 100) / 70 = 5,7cm