Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
  • projekty,
  • montaż,
  • lokalizację uszkodzeń.
  • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
  • faks: 22 851 64 34
  • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Zasady wykonywania instalacji w podłożach

Ochronę przeciwoblodzeniowa terenów otwartych najłatwiej zaprojektować i wykonać przy użyciu przewodów grzejnych typu SRC. Przewody grzejne instalowane są zwykle w piasku, wylewce betonowej lub asfalcie, bezpośrednio pod ostatnią warstwą. Efekt ogrzewania jest najlepszy, jeżeli ogrzewana powierzchnia jest od spodu izolowana warstwą styropianu o grubości 5 cm.

 

Instalacja w piasku

  

 

Instalacja w betonie

 

 

Instalacja w asfalcie

 

Instalując przewody SRC1UV 30W/m w piasku, należy użyć piasku o granulacji 0.063 – 2 mm. Powierzchnia piasku powinna być wygładzona i wypoziomowana za pomocą narzędzia z gładkimi krawędziami aby bezwzględnie uniknąć jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznej powłoki przewodu grzejnego. Należy tak zamocować przewody, aby nie doszło do ich przesuwania w czasie poziomowania warstwy piasku. Wierzchnią warstwę może stanowić kostka brukowa, wylewka betonowa lub asfalt.   W wypadku instalowania przewodów grzejnych SRC2UV 33 W/m w betonie, przewód należy przymocować za pomocą plastikowych lub nylonowych przewiązek do siatki zbrojeniowej. Mocowanie powinno być luźne, aby nie spowodować uszkodzenia zewnętrznej powłoki przewodu oraz nie dopuścić do kontaktu z oplotem ochronnym przewodu. Przewód należy ułożyć na zbrojeniu, a nie pod, aby ułatwić ewentualne prace naprawcze.   Przewody grzejne SRC1UV 30W/m wytrzymują czasowo temperaturę do 220°C, co oznacza, że mogą być instalowane bezpośrednio w asfalcie, jednakże zaleca się, aby przewody były układane w warstwie piasku przesypanym cementem bezpośrednio pod wylewką asfaltową. Asfalt może być poziomowany lekkim walcem. Należy bardzo ostrożnie wykonywać prace poziomujące, przy instalacji bezpośrednio w asfalcie, aby ziarna piasku nie uszkodziły zewnętrznej powłoki przewodu.
         

 

Użycie przewodów grzewczych typu SRC 30 lub 33W/m gwarantuje szybki montaż i niezawodny efekt końcowy. Równe odstępy między przewodami spowodują, że moc jest równomiernie rozłożona na całej powierzchni. Obciążenie jednostkowe dla podjazdów podgrzewanych powinno wynosić 300 W/m2, co odpowiada typowemu zapotrzebowaniu przy ogrzewaniu terenów otwartych. Jeżeli teren jest zadaszony i nie występuje zjawisko nawiewania śniegu wystarcza moc 250 W/m2. Na podjazdy z dużym natężeniem ruchu i nie zadaszone, należy przyjąć moc 350W/m2.

Do ochrony schodów przed zamarzaniem można stosować zarówno przewody samoregulujące Optiheat 15/30, jak i również jednożyłowe przewody grzejne typu SRC2UV 33W/m. Do schodów o dużych powierzchniach zaleca się jedno lub dwużyłowe przewody grzejne SRC, natomiast przy mniejszych instalacjach przewody samoregulujące. Do sterowania systemami rozmrażania śniegu i lodu należy stosować sterowniki pogodowe typu ETO 1550.