Dobierzemy kable grzewcze dla każdego, nawet nietypowego zastosowania

Wykonujemy:
  • projekty,
  • montaż,
  • lokalizację uszkodzeń.
  • ul.Bartycka 175 pawilon L, 00-716 Warszawa
  • faks: 22 851 64 34
  • tel.: 22 851 64 34, 601 244 432
 

Opis

Niniejsza oferta dotyczy propozycji inwestycji w budynek magazynowy wraz z systemem fotowoltaicznym zintegrowanym z dachem. Prezentacja wykonana jest w oparciu o przypadek z Niemiec wschodnich, gdzie nasza spółka wybudowała 6 takich magazynów o łącznej mocy zainstalowanej 1,2 MWp oraz łącznej powierzchni magazynowej 6 500 m².

Konstrukcja i projekt magazynu.

 

Te magazyny wykonane są na fundamencie betonowym, który stanowi podstawę dla konstrukcji drewnianej oraz dachów i ścian wykonanych z blachy.

Domyślnie są to konstrukcje surowe – bez zainstalowanego ogrzewania, okien oraz podstawowym podłożem ze żwiru. Hale wyposażone są w bramę o wymiarach 4×4. W zależności od wyboru klienta mogą być dodatkowo wyposażone w betonowe podłogi, okna, system grzewczy oraz dodatkowe bramy w razie potrzeby. Poniższe zdjęcia przedstawiają wersji standardową (po lewej stronie) oraz ulepszoną wersję (po prawej stronie).

 

W obu wersjach całość systemu fotowoltaicznego jest zintegrowana z budynkiem. Z modułami fotowoltaicznymi na dachu oraz całością okablowania wraz z falownikami znajdującymi się wewnątrz budynku. Instalacja przystosowana jest do nadchodzących uwarunkowań prawnych (Feed-in Tarrifs etc.)

Zintegrowany system fotowoltaiczny.

W zależności od rozmiarów hali, systemy fotowoltaiczne instalowane na tego typu budynkach mogą mieć moc od 50kWP do 500kWP a nawet więcej w razie potrzeby. Panele fotowoltaiczne zintegrowane z dachem tworzą instalację o kącie nachylenia równym nachyleniu dachu hali który to kąt standardowo ma 18 stopni. Każdy z magazynów z zainstalowanym systemem PV o mocy 100kWP daje nam powierzchnię magazynową równą około 550m2. Zintegrowany system paneli fotowoltaicznych z dachem, który wykonany jest blachy falistej, jest wodoszczelny oraz wytrzymuje obciążenie śniegiem 100 kg/m2. Ma także wbudowany kompletny system drenażowy.

 

Wydajność systemu PV.

Przy powierzchni hali 1000m2, dachu skierowanego w kierunku południowym o kącie nachylenia wynoszącym 18 stopni z zastosowanymi 840 modułami polikrystalicznymi o mocy 240 kWp, 20 falownikami marki Siemens – model Sinvert zakładana wydajność będzie kształtowała się na poziomie 1 023 kWh z każdego zainstalowanego kWP. Poniższy wykres prezentuje wydajność zaprojektowanej instalacji dla lokalizacji w Gorzowie Wlkp. o mocy szczytowej 201,60 kWP opartej o moduły polikrystaliczne zintegrowane z dachem jednego z magazynów:

Suma roczna: 206 191 [kWh]
Styczeń 5 303,236
Luty 9 048,338
Marzec 16 680,330
Kwiecień 23 702,694
Maj 28 440,421
Czerwiec 27 749,740
Lipiec 27 191,484
Sierpień 26 151,089
Wrzesień 18 401,831
Październik 12 353,704
Listopad 6 900,509
Grudzień 4 268,103

 

Struktura inwestycji.

Ten rodzaj inwestycji oferuje atrakcyjne połączenie instalacji systemu PV oraz z prawdziwym atutem nieruchomości sprawia, że potencjalny dochód jest wyższy w porównaniu z tradycyjnymi inwestycjami w instalacje PV znajdujące się na nieruchomości posiadanej przez osoby trzecie. Dla takich systemów, średnia roczna stopa zwrotu inwestycji wynosi minimum 14,50%.

 

Wnioski.

Siłą marki FreeVolt jest elastyczność i integracja. Działamy profesjonalnie w obszarze dystrybucji i instalacji, integrujemy wszystkie kluczowe kompetencje i obowiązki, które tworzą fundamenty struktury naszej sieci. Ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi firmami z naszej sieci zapewnia wysoką jakość naszych usług i produktów oraz umożliwia pomyślny długoterminowy rozwój. Profesjonalne zaplecze handlowe i logistyczne pomaga nam lepiej reagować na stale zmieniającym się rynku i dzięki temu możemy pozostawać konkurencyjni. Co ważniejsze, ten model biznesowy znacząco zwiększa bezpieczeństwo naszych klientów. Klient kupujący nasze produkty lub korzystający z naszych usług, jest zawsze zabezpieczony wysokim poziomem wiedzy i kompetencji, które mamy na każdym etapie inwestycji – od pozyskiwania poszczególnych komponentów do realizacji projektów pod klucz.

 

Propozycja inwestycji przedstawiona w niniejszym dokumencie opiera się na skutecznej realizacji istniejącego projektu referencyjnego. Przypadek przedstawiony powyżej jest tylko jednym z wielu przykładów skutecznie zaplanowanych i zrealizowanych inwestycji fotowoltaicznych, które zrealizowaliśmy. Różnorodność zrealizowanych projektów obejmuje instalacje naziemne, dachowa i fasadowe. Ze względu na doświadczenie zdobyte przy tak wielu instalacjach systemów fotowoltaicznych, wiemy dokładnie, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia inwestora i dlatego możemy zagwarantować niezawodne systemy oraz bezpieczne warunki inwestycyjne.
 

Symbol Cena netto za szt. Cena brutto za szt. Koszyk